Ska man satsa på egen odling så är det ju en gode idé att satsa på ekologiska grödor, i den mån de går att få tag på. Det ser ut som att den besprutningsindustri som dominerat marknaden de senaste 30-40-åren bitit sig hårt fast. Faktum är ju att det blir flugor och “otäcka djur” i den jord som inte besprutats. Detta kan man dock motverka genom att odla grödor som “stöder” och hjälper varandra att motverka skadedjur och skapa jordar med goda förutsättningar för växtlighet. Denna typ av odlingsmetoder har framtagits av personer aktiva inom permakultur. Permakulturen föddes i början av 70-talet och begreppet började användas första gången 1978. Detta är en kultur som fokuserar kring odling, jordmån, vattnets betydelse och metoder att odla utifrån jordens naturliga förutsättningar. Hållbart jordbruk är tanken och man har forskat i hur man ska ta tillvara på jordens egna resurser och har då tagit fram helt naturliga metoder att motverka skadedjur. Vad det handlar om är alltså att förkovra sig i ämnet och skaffa kunskap för att bedriva ekologiska jordbruk.

Utbildningar

Trenden har hållit i sig och idag hålls det kurser inom ämnen som permakultur, självhushållning och hållbart jordbruk på ett stort antal utbildningar och folkhögskolor i landet. Och intresset för det hållbara och ekologiska ser inte ut att minska, utan tvärtom, det tilltar och ökar. Man ser även ett växande intresse för små odlingar anpassade till stadsmiljö och det blir även allt vanligare att man skapar kolonilotter i stadsnära omgivningar.

Trenden är världsvid. I Japan blir det allt vanligare att eleverna i skolorna får laga sin egen mat från grunden. Det är en utveckling man kan hoppas nå även svenska skolor och då med fortsatt fokus på just ekologiskt. Människan längtar tillbaka till naturen efter ett århundrades sejour i industrialism och rå kapitalism.