Ekologiskt är en del av en långt större trend, ett slags paradigmskifte som äger rum över hela jorden. Människorna har tröttnat på slit och släng-kulturen och att vara en del av en utbytbar massa på kapitalismens rullande band. Man har insett att tid är pengar – och är mer rädd om sin tid. Den är precis lika värdefull. Den som har gott om tid är en rik person.

En livsstil

Det ekologiska är en livsstil och valet sitter långt mycket djupare än att det endast skulle bero på ett miljöetiskt ställningstagande eller att man valt eko av hälsoskäl. Det är bara en del av något större. Back to basic. Människan stressades på under industrialismen. För att försörja sina familjer så splittrades familjerna. Man behövde pengar. In med barnen på dagis och iväg till fabriken. Många av oss är barn och barn-barn till den generation som växte upp under industrialismen. Mammons piska ven över människorna. Kvinnorna lämnade privatlivets helgd för att gå ut i arbetslivet vilket hon då ansåg var ett privilegium. Troligtvis är det många som känner sig lurade så här efteråt. Lurade på sin tid med de egna barnen och långt senare inser de att de även blivit lurade på sin ålderdom.

Vi har aldrig haft så många hemlösa svenskar förut som idag. Många av dem är pensionärer. Undanskuffade av det samhälle de en gång byggt upp. Det är allt detta som den ekologiska livsstilen är en motreaktion på.

Mammon

Mammon, kärleken till pengar och materialism har med sina gapande käftar och sylvassa griptänger till klor greppat över planeten. “Den som har makten över maten styr världen” fanns det ett ordstäv som sa. De maktlösa giriga människorna förstod detta och började bespruta våra grödor. De vill ha snabbare odlingar och jordarna utarmas på näringsämnen i processen. Ett ställningstagande för ekologiskt är en rebellisk handling i en materialistisk värld.