Det är som en stor väckelse, det som sker. Än har vi bara sett början av den. Ekologisk mat säljer allt bättre i butikerna och det blir allt vanligare att ekobönder går ihop och erbjuder mat direkt till kund på marknader och i så kallade “ekoringar”. Reko är en av organisationerna som arbetar för att lokalt producerad mat ska nå ut till lokalbefolkningen. Och vi har bara sett början än som sagt.

Trenden går igenom alla områden. Sverige vill ta igen sitt självförsörjande. Närodlat, ekologiskt, lokalproducerat.

Skräpmat

Det finns naturligtvis många som fortfarande sover, som inte märker den växande trenden av miljömedvetenhet. Men det är en tidsfråga. Även i skolorna börjar medvetenheten väckas till liv och man vill gärna servera ekologiskt och KRAV-märkt i skolornas storkök. Det är samhällsomvälvande. De som fortfarande biter sig fast i snabbmat och skräpmat som säljs i snabbköpen är samma personer som fortfarande inte lyft blicken från TV-apparaterna. Varje vecka sitter de och slukar serier som Robinson, Farmen, Lets dance och annat skräp som avskärmar människorna från verkligheten som pågår utanför deras fyra väggar. Ofta är det även ekonomin som de tycker står i vägen för en bättre livsstil. De väljer medvetet att lägga pengar på skräpmat för de tycker att den ekologiska maten är för dyr. Vad de glömmer är att de i samma stund som de hellre lägger pengar på skräpmat också väljer bort näringsriktig kost med mineraler, vitaminer och fibrer för skräpmat som inte kan räknas som annat än luft och bukfylla.

Marknaden tvingas böja sig

Troligtvis kommer det att lösa sig av sig själv. I framtiden kommer det inte att vara lönsamt att bedriva det som kallas konventionellt jordbruk. Det ekologiska vinner mark hos en allt mer medveten konsument och när det sker kommer producenterna att bli tvingade att lägga om sin produktion.