Det växer fram en parallell värld vid sidan av den tillväxt ekonomi som vi är vana. Det är en värld av bytes- och delningsekonomi. Denna utveckling går hand i hand med den miljövänliga utvecklingen och är en del av den. Miljö- och ekotänket är här för att stanna.

Vattumannens tidsålder

Man talar om Vattumannens tidsålder. Vattumannen inom astrologin är det tecken som når insikter långt före alla andra. Att ekotrenden breder ut sig i samband med den digitala utvecklingen är inte konstigt. Vad som skett är att kontaktnäten kan bildas över jorden all. Man kan knyta kontakter världen över. Ekologiska jordbruk och naturrelaterad verksamhet kan knyta kontakter med folk som mot mat och husrum är beredda att arbeta på jordbruken och bidra till utvecklingen. Det de vinner istället är nya erfarenheter, nya vänner och billigt resande. Man jobbar sig fram. Det är ju ändå det man vill uppnå för alla pengar man tjänar; att kunna resa, äta bra och träffa nya trevliga vänner. I Vattumannens tidsålder saknar pengarna betydelse. Man byter tid och kraft med varandra. Alla har råd.

Crypto currency

Man börjar även byta tjänster mot en slags valuta, tid-coins. Man erbjuder en tjänst, mot tid-coins som man sedan kan byta mot tjänster i sin tid. Det är samma lika. Tid är pengar men man skippar pengarna. Alla är rika. En fantastisk utveckling, säkerligen inte uppskattad av djupt giriga människor som aldrig kan bli rika eftersom de aldrig är nöjda – en mycket fattig typ av människa således.

Aisbnb, Uber och Rentl är exempel på vad den digitala kommunikationen bidragit till. Man lånar av varandra – delningsekonomi. Vi är bara i början av den utvecklingen än. Och den är revolutionär just därför att den utesluter pengen som den allenarådande kraften för tillväxt.

Ekotrenden är kärnan i den här utvecklingen, en utveckling mot en hållbar livsstil där tillväxten måste hitta alternativa vägar, bryta ny mark – utan att skada miljön.