Nytänket vad gäller eko och miljö färgar alla livets områden. Man blir allt mindre materialistisk. En strömning av simple living och minimalism utvecklas parallellt med ekotrenden. Frivillig enkelhet, att skära ner på sina materiella krav, att handla second hand och återvinna saker och ting, bygga hus och renovera med återvunnet material är en del av den här parallella trenden. Det är troligtvis så med denna trend som med allting annat; det börjar hos folket och sprids sedan vidare och övertas allt mer av de bättre bemedlade, de med stålar.

Alternativ ekonomi

Även inom ekonomin ser man ett motreaktion på den finansiella hetsen som styrt världen under det senaste århundradet framförallt. Det har alltid varit skillnad på privilegierade i samhället all världen över men när industrialiseringen bröt lös så kunde fler göra sig pengar genom att utnyttja andra människors arbetskraft. Nu börjar folk tröttna även på detta. Man hittar alternativa livsstilar även vad gäller ekonomin. Bytesringar och delningsekonomi. Nu är man som människa inte längre beroende av ekonomiska medel utan man kan byta sin tid mot olika former av fördelar. Work Away, att byta sin arbetskraft mot mat och husrum. Man behöver inte längre massor med pengar för flyg, hotellrum och all inklusive, man erbjuder sin arbetskraft och belönas med alla privilegierna, det är ju egentligen samma-lika.

Airbnb är samma princip, man lånar ut sin bostad mot ersättning, Rentl, man hyr ut sina saker, Uber, agerar taxiverksamhet med sin bil. Delningsekonomi. Allt detta går i samma anda som den ekologiska trenden. Det är allt – ett.

Frivillig enkelhet

Man förenklar sitt liv, lever i harmoni med naturen och äter bra. Så ser det ut i den nya väckelserörelsen. Man behandlar livet med respekt, sin egen kropp så väl som jorden vi befolkar. Det är ett medvetet val, downshifting, att skruva ner sina krav och samtidigt äta bra. Medvetenhet.