Skogs Hilda har planer för framtiden, och framtiden är här och nu, den växer fram mitt i vardagen och vi är en del av den. Här på sajten skriver vi om vad vi ser när det gäller hållbarhetsperspektivet. Vi vill väcka till medvetande och skapa en lust hos läsaren att hoppa på framtidståget. Allt fler gör det och det berättar vi om här.

Delningsekonomi, alternativa ekonomier, återbruk, permakultur, tiny living och ekologiskt hållbar livsstil är vårt älsklingstema. Vi är entusiastiska för den nya värld som framträder allt tydligare dag för dag. Allt fler anammar den nya livsstilen och vi rapporterar om utvecklingen här på sajten. Vi är entusiastiska och vi tror att denna utveckling är här för att stanna.

Vi är som du, det kommer du snart att förstå. Valet att äta ekologiskt är inte helt självklart men har man väl testat så vill man gärna fortsätta. Skillnaden i kvalitet är tydlig, det gäller framförallt kyckling och griskött. Man blir lyrisk när man upptäcker det, lyrisk och entusiastisk. Här på sajten skriver vi om våra upptäckter vad gäller den ekologiska trenden. Ofta innefattar ett nyväckt intresse för ekologiskt framställd föda även andra livsstilsomläggningar. Här tar vi oss en titt på hela fenomenet.

Vi fascineras av de två riktningarna som trenderna går åt, samtidigt. Dels back to basic-trenden där man vill äta grödor, frukt och kött så som de skapats naturligt, innan modifieringar och besprutningar gjort sitt med utarmade jordar och hormonstinna oxar. Parallellt med detta växer den hypermoderna framtidstrenden initierad av den digitala utvecklingen fram. Tack vare wifi och internet behöver det ena inte utesluta det andra utan det är fullt möjligt att vara ekojordbrukare och IT-tekniker – samtidigt.

Naturligtvis finns det mindre komplicerade orsaker till att man väljer att äta ekologiskt, man upplever helt enkelt att det är sundare och man vill ge sina barn den allra bästa kosten. VI tittar på alla bakomliggande orsaker till varför man väljer att äta ekologiskt.